KREMACE VS KAFILERIE

18.06.2023

   Každý, kdo někdy měl domácího mazlíčka ví, jak lehké je se do nich zamilovat. Ať už jde o psa, kočku, morče nebo třeba papouška, naši zvířecí přátelé nám často poskytují radost, pohodlí a společnost ve chvílích, kdy je nejvíc potřebujeme. Proto je jejich ztráta velmi emotivní a bolestná. Jednou z nejtěžších věcí, spojenou s jejich úmrtím, je rozhodnutí o tom, jak se s nimi rozloučit a co udělat s jejich ostatky. Toto rozhodnutí může být obtížné nejen z praktických důvodů, ale také proto, že takové rozhodnutí ovlivní uzavření životní kapitoly. 

   Milí čtenáři, vítám vás u čtení dalšího článku blogu Vzhůru nohama, tentokrát na téma kremace vs kafilerie. A protože máme na výběr z toho, co dnešní doba nabízí, v tomto článku porovnáme obě možnosti. Zaměříme se na klady a zápory obou. Vezmeme v potaz zkušenosti a názory z řad chovatelů a přihlédneme i k právním normám. Položíme si otázky jak se správně rozloučit s našimi miláčky. Budeme s vámi sdílet příběhy ze srdce. Zkušenosti chovatelů s kremací domácích zvířat a návštěvou kafilerie. Nabídneme šetrné varianty loučení ala kremace jako ekologické řešení. Vysvětlíme, jak to všechno funguje, co očekávat, finanční aspekt volby a kde najít pomoc. Já pevně věřím, že vám pomohou a budou nápomocny při rozhodování.

PŘÍBĚHY ZE SRDCE

Pavel z Jaroměře

Když jsem ztratil svého prvního psa, byl to pro mě šok. Byl to malý pejsek, který mi dělal společnost v časech, kdy jsem se cítil sám a nešťastný. Jeho odchod mě hluboce zasáhl a přiměl mě zamyslet se nad tím, jak moc jsem si vážil každé chvíle, kterou jsme spolu strávili. Zdravím tě do psího nebe, můj chlupáči.

Ivana z Přelouče

Využila jsem kremaci a byla jsem moc spokojená. Byla to jasná volba, do kafilerie bych ji nedala ani omylem.

Radek z Náchoda

Měli jsme dva malé psy a ty jsme dali do kafilerie. Za ty peníze radši pojedu na dovolenou.

Eliška z Jičína

Můj pastevecký pes už bohužel není mezi námi. Nikdy bych ho nedala do kafilerie a kopat hrob jsem taky nechtěla. Využila jsem služeb krematoria a teď jsem si koupila nové štěňátko a vím, že jeho konec vyřeším úplně stejně.

Monika z Pardubic

Byli jsme na pobočce v Hradci Králové, kde vše proběhlo profesionálně a především s citem a pochopením. Jsme moc rádi, že jsme se mohli s naším pejskem důstojně rozloučit. Moc děkujeme za pomoc v této, pro nás velice bolestivé, situaci.

Jana z Jihlavy

Když mi zemřel milovaný pes Rex, dlouho jsem přemýšlela o tom, jakým způsobem se s ním rozloučit. Po konzultaci s veterinářem a zvážení všech možností, jsem se rozhodla pro soukromou kremaci, která mi umožnila zajistit důstojné rozloučení a uchovat si Rexovu památku.

Pavel z Pece pod Sněžkou

Samotný proces kremace byl pro mě velmi smutným zážitkem, ale zároveň mi poskytl určité uspokojení z toho, že jsem učinil správné rozhodnutí pro mého kocoura. Po obdržení popela jsem si uvědomil, že tato volba mi pomohla a umožnila mi řádně se rozloučit. Mám teď urnu s popelem doma na krbu, což mi připomíná nejen smutek ze ztráty, ale také radost ze společných chvil strávených během jeho života.

Alžběta ze Smiřic

Když jsem před lety ztratila svého milovaného psa, musela jsem se rozhodnout mezi kremací a kafilérii. Rozhodnutí bylo složité, protože jsem chtěla najít nejlepší možnost pro mého mazlíčka, ale také jsem byla omezena finančními prostředky. Vzpomínám na tebe…

Jakub z Chrudimi

Nakonec jsem se rozhodl pro kafilerii, hlavně kvůli nižším nákladům. I když mi tento způsob rozloučení nepřipadal ideální, uvědomil jsem si, že to je nevyhnutelný proces smrti a rozkladu. Nicméně dodnes pociťuji určitou nelibost nad tímto rozhodnutím a přemýšlím o tom, zda bych měl v budoucnu zvolit raději individuální kremaci jako důstojnější formu rozloučení.

Ondřej z Přelouče

Minulý rok jsem musel pochovat naše morčátko. Styděli jsme se využít služeb krematoria. I přes stud, tam manželka zavolala a bylo nám velmi nápomocné pochopení personálu. I když se nejedná o velké zvíře, byl to pro nás milovaný mazlíček a jsme rádi, že teď můžeme mít hmotnou památku doma.

KREMACE VS KAFILERIE

KREMACE

Co to znamená a jak probíhá proces kremace


   Kremace je proces, při kterém jsou těla zahynulých domácích mazlíčků spálena za vysokých teplot, čímž se rozkládají na základní chemické složky, především na popel a plyn. Tento proces umožňuje důstojné a ekologicky šetrné rozloučení. Pro přirovnání teplot a pro  představu žáru, kterým je tělo zničeno je přibližně 850-950°C. Skláři pracují se žárem větším než 1000°C. Existují tři hlavní typy kremace, individuální, soukromá a komunální. V našem případě nabízíme varianty individuální a hromadné kremace.

Individuální: Když je zvíře kremováno samostatně od ostatních mazlíčků v téže peci, a jeho popel je poté vrácen majiteli.
Hromadná: Když je několik zvířat, stejného majitele, kremováno současně ve stejné kremační peci.
  •  Předání těla krematoriím

  Tělo uhynulého mazlíčka se předávává zaměstnanci krematoria, který ho uloží do chladicího zařízení a speciálního vaku. Výběr zvířecího krematoria zpravidla závisí na lokalitě vašeho bydliště. Hledejte to nejbližší. Pokud je pro vás předání zvířete emočně vypjaté, požádejte o komunikaci s krematoriem svého veterináře. Ten vaše zvíře předá a vy se budete moci soustředit na výběr památek.

  •  Identifikace

   Každému zvířeti je přidělen identifikační štítek nebo kámen, který zaručuje, že majitel obdrží ten správný popel. Tyto identifikační prvky obsahují informace o něm samotném nebo kódy složené z čísel a písmen.

  • Vlastní proces kremace 

   Tělo zvířete je vloženo do kremační pece, většinou v ekologické rakvi, která je vyrobena z papíru či dřeva. Tělo, se za velmi vysokých teplot, rozkládá na základní chemické složky a zůstávají z něj pouze kusy kostí, biologicky nezávadné.

  • Zpracování a vrácení popela

    Po skončení kremace jsou ostatky shromážděny, nechají se vychladit a ve speciálním mlýnku se zpracují na podobu popela, který známe. Ten je uložený do památečních předmětů jako jsou urny, šperky nebo rámečky. Takto zhotovená pieta je předána majiteli.

VÝHODY A NEVÝHODY KREMACE ZVÍŘAT

    Výhody kremace zvířat spočívají především v důstojnosti a respektu, který je takto projeven vůči zesnulému mazlíčkovi. Kremace umožňuje řádně se rozloučit a udržet památku živou. Krematorium nabízí obřadní místnosti, videozáznamy, soukromí pro sledování žehu, transparentnost a opravdu vlídný zákaznický servis. Nabízí celou řadu možností, jak si zachovat památku. 

   Popel lze uložit do urny nebo jej lze použít k vyrobení šperků či keramiky. Na trhu jsou dostupné urny z keramiky, skla, porcelánu i oceli. Dostupné jsou v různých barvách, motivech, stylech i ručně vyrobené. Z popela je možné vyrobit diamant a vyrobit si tak šperk naprosto vlastní. Moje oblíbené jsou dřevěné rámečky, které v zadní části ukrývají dutinku pro popel. Stačí si pak jen vybrat tu nejhezčí společnou fotku a urnu si vystavit. Nikdo to nepozná. 

   Můžeme také říci, že kremace je ekologicky šetrnější volbou oproti pohřbu zvířete do země, protože nezanechává chemické zbytky v půdě a zabere méně prostoru. Nemusí se počítat s léty pro obnovení půdy a také nemá takovou frekvenci spalování jako porovnávaná kafilerie. 

   Jako nevyhodu, v této formě pohřbu, vidím vysokou cenu a mnohdy nesplněné očekávání. Plno zákázníků si představuje odlišný servis, oproti tomu, který jim krematorium dokáže nabídnout.

KAFILERIE

   Kafilerie je zařízení, které se taktéž zabývá likvidací zvířecích těl. Míří do ní ta těla, která již nelze využít pro další účely. Například pro potravinářské nebo kožešinové odvětví. Hlavním úkolem kafilérie je zajistit hygienickou likvidaci mrtvých zvířat a minimalizovat riziko šíření nemocí či infekcí. 

   Při zpracování se postupuje následovně. Prvně se odeberou těla mazlíčků, které po zahynutí zůstaly ve vetrinární ordinaci nebo ta z jatek, uhynulá na silnici nebo maso z řeznictví. Vše tohle je převezno do nejbližší regionální kafilerie. Takové místo si představte jako továrnu, střežený objekt s frekvencí aut zravidla ne v blízkosti sídliště. Těla nebo kusy všech zvířat. jsou rozsekány nebo jiným zbůsobem rozmělněny na měnší části, které se dále vaří a suší. Jsou zbaveny veškerých bakteriálních pategenů a celá hmota se oddělí na kostní moučku a živočišné tuky. Výsledné produkty jsou pak použity např. jako hnojiva nebo výroba biopaliv.

BENEFITY A NEGATIVNÍ EMOCE

   Je to volba obecně levnější než kremace, což může být důležitý faktor a mnohdy ten rozhodující. Kremace zvířat mohou být nákladnější než uložení do kafilerie. Uveďme na příkladu 21 kilového zvířete. Předání zvířete kafilerii vás vyjde v přibližném rozmezí na 400-1000 Kč v závislosti na veterinární ordinaci a regionu. Při výběru kremace v našem krematoriu zaplatíte za takové zvíře 8.000 - 9.000 Kč a to při zahrnutí nezbytných položek jako jsou: urna, kremační vak, chlazení, žeh, ekologická rakev, základní urna a převoz od veterináře. Kafilérie může být vnímána jako ekologičtější alternativa, protože využívá zvířecí těla ke zpracování do dalších produktů, které lze využít v zemědělství nebo energetice. Na druhou stranu můžeme pociťovat negativní emoce spojené s procesem likvidace. Mnozí si přejí důstojnější rozloučení, protože vnímáme zvířata jako členy rodiny. 

JAK SE ROZHODNOUT?

   Při rozhodování mezi kremací a kafileriemi je důležité si položit několik otázek. Dokáží vás nasměrovat a zhodnotí situaci. Jaký význam, pro mě osobně má, zachování památky? Chci si památku vzít domů? Stojím o to? Nevadí mi postup zpracování těl v kafilerii? Je to pro mě přirozený způsob, beru to s nadhledem? Mám finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s kremací? Jaké jsou možnosti v mé oblasti, jak jsou dostupné? Je zvířecí krematorium daleko? Můžu komunikovat přímo nebo přes pohřební službu? Jaký dopad by mělo rozhodnutí na mé rodinné příslušníky? Bude rodina v souladu s mým rozhodnutím? Dokáži si své argumenty prosadit a obhájit? Dokáži se sžít i s nesouhlasem mého okolí?

KAM JÍT PRO POMOC

   Při hledání informací o kremaci nebo kafilerii se doporučuji obrátit na následující zdroje. Prvním z nich je veterinární lékař. Ten by měl být schopen poskytnout vám informace o možnostech v okolí a sdělit své osobní zkušenosti s oběma službama. Nevyhnete se ale osobním preferencím. Pokud máte v okolí krematorium pro zvířata, navštivte jej a zeptejte se na jejich služby, ceny a procesy. Obraťte se na svůj místní úřad a žádejte informace ohledně pravidel a předpisů týkajících se způsobu zacházení se zvířaty. O zkušenostech těch, kteří takovou situaci již řešili, se dočtete na internetových fórech. Lidé sdílí své zkušenosti, diskutují, argumentují. To vám může pomoc v získání nadhledu.

   Rozhodnutí o tom, jak se rozloučit je velmi osobní záležitost. Vezměte v úvahu vaše vlastní hodnoty a přesvědčení ohledně smrti a posmrtného zacházení s těly zemřelých tvorů. Někteří považují kremaci za nejlepší možnost, protože je to čisté, rychlé a umožňuje jim uchovat si památku svého mazlíčka ve formě urny s popelem. Jiní se mohou cítit lépe s myšlenkou nechat své zvíře být součástí cyklu přirozeného rozkladu v kafilerii. 

   V průběhu tohoto článku jsme se zaměřili na dva hlavní způsoby, jakými mohou být těla zesnulých zvířat zpracována: kremace a kafilerie. Každý z těchto postupů má své pro i proti, avšak konečné rozhodnutí o tom, který je pro vás nejvhodnější, by mělo být osobní volbou.  

   Kremace nabídla možnost uchování památky prostřednictvím popela uloženého v urnách či jiných památnících předmětech. Tento proces umožňuje individuálnější přístup ke konci života a poskytuje nám pocit kontroly nad tím, co se stane s jeho hmotnými pozůstatky. Nicméně existuje také riziko emocionálně náročného rozhodování ohledně výběru urny či místa, kde popel uložíme. Kafilerie se na druhou stranu zabývají zpracováním těl zesnulých zvířat na průmyslové úrovni. Tento postup odebere zodpovědnost za konečné umístění pozůstatků a zajistí ekologicky šetrné zpracování. Jde o méně osobní přístup, ale za to pro mnohé praktičtější a méně emočně vypjatý.

   Ať už se rozhodnete jakkoliv, důležité je, abyste byli přesvědčeni o svém rozhodnutí a mohli se s čistým svědomím rozloučit s vaším milovaným společníkem. Ulehčí vám to proces truchlení a vyrovnáním se se smutkem a ztrátou.