EUTANAZIE

07.11.2023

Jsou rozloučení plně prožitá s vyřčením všeho podstatného, jsou rozloučení, ve kterých slova nejsou potřebná a jsou situace, kdy to třeba ani nejde. Někteří z chovatelů eutanazii plánují, někteří se jí vyhýbají, někteří ji nepotřebují a někteří ji tvrdě odmítají. Někteří litují toho, že k ní svolili a druzí toho, že s ní dlouho otáleli. Každý okamžik je cenný, od momentů radosti až po nevyhnutelné loučení. Život i umírání přinášejí situace, které nelze předvídat ani naplánovat. Zvažujeme-li těžké rozhodnutí jako je eutanazie, je důležité přistupovat k tomu s respektem a soucitem. Koho se zeptat jestli a kdy je ten správný čas? Jak vážná musí být situaci, ukončit něčí život? Kdo mi poradí?

Eutanazie zvířete je nepochybně jednou z nejcitlivějších a nejvíce emotivně nabitých otázek, které se týkají péče o naše mazlíčky. Proč? Protože vkládáme do našich rukou nejtěžší rozhodnutí - rozhodnutí o případném ukončení života jiné bytosti. Definuje se jako lidské a soucitné ukončení života. Je to často poslední milosrdná cesta, kterou můžeme nabídnout.

Tento článek vás provede významem a důležitostí eutanazie zvířat. Zaměříme se na otázky jako: Co to znamená pro zvíře? Jaké jsou důvody pro eutanazii? Jaký je proces? A jak se vyrovnat s emocemi a ztrátou, které s ní nevyhnutelně přicházejí? Důležitost tohoto tématu se nemůže dostatečně zdůraznit. Každý, kdo někdy měl zvíře, ví, jakým způsobem se stávají nedílnou součástí našeho života. Jsou našimi společníky, přáteli, rodinou. Ale stejně jako my, i oni stárnou, onemocní a čelí bolesti. A v těchto chvílích je důležité vědět, jak jim můžeme poskytnout tu nejlepší péči a kvalitu života, až do samotného konce.

Jak?

Nejčastěji se provádí injekcí anestetika do žil zvířete, která způsobí bezbolestnou a klidnou smrt. Tento proces se často nazývá "uspávání", protože zvíře postupně upadá do hlubokého spánku, během něhož přestane dýchat a jeho srdce přestane bít. V některých případech, zvláště u malých zvířat nebo ptáků, může být použita inhalační metoda, kdy je zvíře umístěno do boxu s anestetickým plynem. Některá zvířata, jako jsou ryby nebo hmyz, mohou být eutanazována v anestetického roztoku.

Kdy?

Rozhodnutí uspat zvíře je vždy těžké a složité. Veterináři to považují za poslední možnost, když není jiný způsob, jak zmírnit utrpení zvířete, nebo když je jeho kvalita života velmi nízká a není pravděpodobné, že by se zlepšila. Eutanazie je zvažována, když zvíře trpí nevyléčitelnou nemocí, má těžké, chronické bolesti, trpí následky těžkého úrazu, nebo když jeho schopnost pohybu, krmení, dýchání nebo jiné základní funkce jsou vážně omezené. Veterinář se v těchto případech rozhodne pro eutanazii, aby předešel dalšímu utrpení zvířete.

Kvalita života

To je klíčový pojem, který by měl hrát roli v rozhodnutí o eutanazii. Tento pojem se týká celkového pohodlí a pohody zvířete a zahrnuje různé aspekty, jako jsou bolest, schopnost pohybu, chuť k jídlu, pozitivní sociální interakce a schopnost radovat se ze života obecně. Existuje řada zdravotních stavů a situací, které mohou naznačovat, že je čas věnovat se otázce eutanazie. Tyto mohou zahrnovat chronickou bolest, kterou nelze účinně kontrolovat léky, ztrátu schopnosti se pohybovat nebo konzumovat potravu a vodu, ztrátu zraku nebo sluchu, která vede k významnému stresu nebo zmatenosti, a závažné poruchy dýchání. Vážné onemocnění, jako je rakovina, může také být faktorem, stejně jako stáří a s tím spojené komplikace.

Pokud jde o rozhodování o eutanazii, je důležité se důkladně informovat. Měli byste se svého veterináře zeptat na prognózu onemocnění vašeho mazlíčka, očekávanou kvalitu života, možnosti léčby a jejich možné vedlejší účinky a očekávané náklady. Zeptejte se také na proces eutanazie a co můžete očekávat. Jako majitel s ním máte unikátní vztah a intuitivně chápete jeho potřeby a pocity lépe než kdokoli jiný. Pokud máte pocit, že váš mazlíček trpí a že jeho kvalita života se výrazně zhoršila, je důležité poslouchat své instinkty. Mohlo by to být těžké rozhodnutí, ale na konci dne musíte myslet na to, co je nejlepší pro vaše zvířete.

A, bude ho to bolet?  

Bolest u zvířat je těžké zhodnotit, protože se nemůžeme opřít o verbální zpětnou vazbu, jakou poskytují lidé. Veterináři však mohou pozorovat chování a fyziologické reakce zvířat, aby odhadli jejich úroveň bolesti. Chronická bolest u zvířat může vést k znatelným změnám v jejich chování a životním stylu. Může dojít k ztrátě chuti k jídlu, snížení mobility, apatii, agresivitě nebo sebezranění. Bolest může být také nepřímo odhadnuta pomocí vyšetření, jako je analýza krve, rentgenové záření nebo ultrazvuk. Eutanazie je v těchto případech považována za nejhumánnější způsob, jak ukončit utrpení zvířete. Cílem je zajistit, že zvíře opustí tento svět co nejpohodlněji a s co nejmenší bolestí.

No a jak to mám zvládnout já?

Mnoho páníčků se po eutanazii svého mazlíčka potýká s hlubokými pocity viny a otázkami, zda udělali správnou věc. Je to jakási "očistná bouře" emocí, která má nepředvídatelný průběh a intenzitu. Pocity smutku a ztráty mohou být tak silné a surové, že člověk je může vnímat jako psychickou ránu. Některé osoby mohou dokonce prožívat stavy podobné depresi. Také je důležité zdůraznit, že pro mnoho lidí je jejich mazlíček členem rodiny, a tak ztráta může být podobně devastující jako ztráta člověka. To může být doplněno o pocit izolace, pokud jejich okolí tuto ztrátu nechápe nebo neuznává v plné míře. Zvládání ztráty zvířecího přítele je individuální proces, a každý jej prochází vlastním tempem a vlastními způsoby. Následují však některé strategie, které mohou pomoci.

Přestože je proces eutanazie řízen tak, aby byl pro zvíře co nejméně stresující, může být pro majitele velmi emotivní. Veterinář bude během celého procesu komunikovat s majitelem, vysvětlí mu, co se děje a poskytne mu potřebnou podporu. Příprava na proces eutanazie se liší od jednotlivce k jednotlivci, ale je důležité se na tuto situaci psychicky připravit. Může být užitečné promluvit si s rodinou, přáteli nebo profesionálním poradcem, s kýmkoli, komu věříte a kdo vám je schopen poskytnout emocionální podporu.

V den eutanazie je pro zvíře nejlepší, pokud je v klidném a komfortním prostředí. Některé kliniky nabízejí možnost domácí eutanazie. Pokud je to možné, měli byste být s ním v posledních chvílích, aby cítil vaši přítomnost. Pamatujte, že se nesnažíte svého mazlíčka zbavit, ale ušetřit ho dalšího utrpení. Proces eutanazie je bolestivý pro majitele, ale je to konečný akt lásky, který může poskytnout zvířeti.


Uznání bolesti

Je důležité uznat a přijmout své pocity. Je normální cítit bolest, smutek a dokonce i vztek. Je důležité prožívat tyto emoce a nikoli je potlačovat.

 Mluvení

Mluvení o svých pocitech s přáteli, rodinou, nebo dokonce s profesionálním terapeutem může být velmi užitečné. To vám umožní vyjádřit svou bolest a začít se s ní vyrovnávat. 

Památka

Vytvoření památníku na počest ztraceného mazlíčka může pomoci v procesu smutku. To může být cokoli, od fotografií až po sošky nebo kresby. Můžete také zvážit rozeslání oznámení o úmrtí vašeho mazlíčka.

Čas na sebe

Je důležité si dát čas a prostor k zotavení. Stále budete vzpomínat na svého mazlíčka a procházet vlnami smutku, ale postupně se tyto pocity stanou méně intenzivními. 

Najít oporu

Existují skupiny podpory pro lidi, kteří prošli ztrátou zvířecího přítele. Tyto skupiny mohou být velmi užitečné, protože vám mohou poskytnout pocit sounáležitosti a porozumění.

Eutanazie a děti.

Konfrontace s úmrtím domácího mazlíčka je pro děti významnou emoční zkušeností. Eutanazie zvířat je těžkým tématem, které je nutné vysvětlit s citlivostí a taktickým přístupem. Jak se tedy podělit o tuto informaci s dětmi, aniž bychom je příliš vyděsili nebo traumatizovali? Při vysvětlování eutanazie mladým dětem je důležité udržovat jazyk jednoduchý a přístupný. Mohlo by se to zdát jako citlivé téma, ale pokud je to prezentováno správně, může to být pro děti užitečnou lekcí o životě a smrti.

Můžete například říct: "Víš, jak když se někdo cítí opravdu nemocný nebo starý a doktoři nemohou udělat nic, aby se cítili lépe? Někdy, když se to stane našim mazlíčkům, veterináři mohou udělat něco, co se jmenuje eutanazie. To je způsob, jakým mohou učinit naše mazlíčky, aby se necítili špatně, ale znamená to, že už tu s námi nebudou."

Pro dospívající, kteří jsou schopni pochopit složitější koncepty, je důležité být upřímný a otevřený. Vysvětlete, že eutanazie je nejhumánnější způsob, jak ukončit utrpení zvířete, které je nemocné nebo v bolesti. Diskutujte o tom, jak to je těžké rozhodnutí, ale někdy je to nejlepší, co můžeme pro naše milované mazlíčky udělat.

Kdy je čas na nového mazlíčka?

Běžná otázka, jejíž odpověď je velmi individuální. Někteří lidé cítí potřebu mít nového mazlíčka téměř okamžitě, zatímco jiní potřebují více času. Je dobré si uvědomit, že nový mazlíček nenahradí ztraceného, ale může přinést novou radost a smysl do vašeho života. Předtím, než se rozhodnete pro nového mazlíčka, je důležité se ujistit, že jste zvládli smutek a že jste připraveni na nové závazky. Koneckonců, nový mazlíček je nový začátek, plný nových zážitků a radosti, které s sebou přináší. Pamatujte, že zvládání ztráty a smutku je proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Je důležité se o sebe starat a dát si čas na uzdravení. Váš mazlíček by si přál, abyste byli šťastní.

Kde najdu pomoc?


Petloss Partners 

Theravet Counseling 

MUDr. Petra Neomillnerová, Ph.D.

Dr. Katie Hilst 

Humane Society 

Protišed 

 Společnost pro prevenci týrání zvířat (SPZ) 

Mgr. Jana Vaníčková 

 Mgr. Jana Malá 

Pohřeb zvířátek