COVID19

Provoz pohřebních a kremačních služeb pro zvířata je nepřerušen. Omezení se vztahuje pro vycestování z okresu trvalého bydliště. Níže jsou dostupná čestná prohlášení pro převoz uhynulých zvířat a následné vyzvednutí ostatků. Při namátkových kontrolách je nutné předložit tyto dokumenty. V případě nutnosti dalšího potvrzení cesty nás kontaktuje.